Privacyverklaring

Het Arbo Bureau, gevestigd op De Bazelstraat 34 te Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mariska Kamps is verantwoordelijk voor de vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens. Vragen over deze verklaring kun je stellen via administratie@hetarbobureau.nl

 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen
Het Arbo Bureau verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via de website.

Onderstaande de persoonsgegevens verwerken wij:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam en -gegevens
 • Telefoonnummer (eventueel)
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere gegevens
Bij een individueel werkplekonderzoek verzamelen wij gegevens om de gezondheid en vitaliteit in kaart te brengen, om zo een gedegen persoonlijk advies te kunnen geven. Dit gaat om eventuele fysieke/psychologische klachten en subjectieve vitaliteitsindicatoren. Deze gegevens worden altijd geanonimiseerd en zullen zonder jouw toestemming niet met derden worden gedeeld.

 

Waarom we deze persoonsgegevens verzamelen of verwerken
Het Arbo Bureau verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om (geanonimiseerde) data te gebruiken ter onderbouwing van adviezen;
 • Het Arbo Bureau analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Het Arbo Bureau verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

 

Hoe lang we jouw data bewaren
Het Arbo Bureau bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

 

Met wie we jouw data delen
Het Arbo Bureau verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit essentieel is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies
Op de website van Het Arbo Bureau wordt enkel gebruik gemaakt van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor een goede technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

Welke rechten je hebt over je data
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of hiertegen bezwaar te maken. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Mocht je van een van deze rechten gebruik willen maken, dan kun je dit verzoek sturen naar administratie@hetarbobureau.nl.

Houd er wel rekening mee dat je voor een dergelijk bezoek een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee dient te sturen, zodat wij er zeker van zijn dat dit verzoek ook daadwerkelijk van jou komt. Maak een veilige kopie, zonder gevoelige gegevens, ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Beveiliging van jouw persoonsgegevens
Het Arbo Bureau neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. Misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zullen ten allen tijden proberen te voorkomen. Bij vermoedens van onvoldoende beveiliging of aanwijzingen van misbruik, kun je altijd contact opnemen met administratie@hetarbobureau.nl.